‘Dat zal De Telegraaf leuk vinden.’

Foto van zwarte labrador Bartele, die staat met zijn blindengeleidehondentuig aan. Hij kijkt om.

Op 17 januari jl. stemde de Eerste Kamer in met een uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel betreft gelijke behandeling en een discriminatieverbod. De non-discriminatiegronden worden nu uitgebreid. Er komt expliciet te staan dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden vanwege hun seksuele gerichtheid of beperking. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt voortaan: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke… Lees meer‘Dat zal De Telegraaf leuk vinden.’