Disclaimer / Copyright

De blog Tikje Anders (https://tikjeanders.nl) is eigendom van Debby Buis.

Deze disclaimer bevat de spelregels waar iedere bezoeker, en Debby zelf, zich aan dient te houden bij het bezoek en gebruik van de blog Tikje Anders en geeft inzicht in onder meer copyright en bronvermeldingen.

Inhoud van de blogs:

 1. Het doel van de blog is lezers op een luchtige manier meer inzicht geven in het leven met een visuele beperking. Dit gebeurt aan de hand van ervaringsverhalen, die bedoeld zijn om te amuseren, en informatieve teksten. Het gaat om Debby’s persoonlijke ervaringen. Debby is maar een mens en heeft de wijsheid niet in pacht. Ze weet dat andere mensen andere ervaringen kunnen hebben met situaties die zij beschrijft in haar blogs.
 2. Het schrijven en plaatsen van de blogs gebeurt zeer zorgvuldig. Het kan gebeuren dat er toch een foutje in sluipt. Debby doet haar best om de informatie accuraat over te brengen.
 3. De aangeboden informatie wordt op eigen risico gebruikt. Er kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Dit betekent dat Tikje Anders niet aansprakelijk is voor het gebruik van de aangeboden informatie door de lezer. Debby wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade,van welke aard dan ook.
 4. Het is nooit Debby’s bedoeling om mensen (doelbewust) te kwetsen. Zij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Debby kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten of misvattingen die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 5. In blogs genoemde cijfers, statistieken en informatie zijn actueel op het moment van publicatie. Gegevens kunnen op den duur verouderd raken.
 6. Sommige blogs zijn samenwerkingsacties of gastblogs. Dit wordt altijd vermeld in de betreffende blogpost.

Links naar andere sites:

 1. Tikje Anders doet niet aan linkruil. De links in de blogpost zijn bedoeld om te verwijzen naar relevante artikelen.
 2. In sommige blogs staan links naar andere websites. Debby is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.
 3. Het kan gebeuren dat een site waarnaar wordt verwezen niet meer bestaat. Indien een link onjuist is of niet (meer) werkt, neem dan contact op met Debby. De link wordt dan, indien mogelijk, aangepast of verwijderd.

Afbeeldingen en bronvermelding:

 1. De foto’s en afbeeldingen in de blogs zijn:
  A) zelfgemaakte foto’s;
  B) foto’s waarbij de maker Debby toestemming heeft gegeven voor gebruik;
  C) komen van gratis beeldbanken.
 2. Tikje Anders streeft ernaar bij gebruikte beelden en links van derden altijd de juiste bron te vermelden. Indien de bronvermelding onjuist is of ontbreekt bij een afbeelding, citaat of link, neem dan contact op met Debby. De bronvermelding wordt dan gecorrigeerd.

Reacties op blogs:

 1. Reacties op blogposts zijn van harte welkom. Debby is niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties van lezers. Zij houdt zich wel het recht voor om reacties aan te passen of te verwijderen, indien deze naar haar mening kwetsend overkomen.
 2. Reacties met links om producten, diensten of blogs te promoten kunnen door Debby worden verwijderd. Uitzonderingen hierop zijn o.a. indien Debby afspraken heeft gemaakt met de betreffende promotor.

Copyright / auteursrecht:

 1. De teksten op Tikje Anders zijn door Debby zelf geschrevenen en zijn daarmee eigendom van Debby. De afbeeldingen zijn, mits anders aangegeven, ook zelf gemaakt en hiermee eigendom van Debby. Op de content van de site rust auteursrecht. Het is niet toegestaan content, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming te kopiëren of publiceren, tenzij het om een citaat gaat met bronvermelding. Het delen van gepubliceerde artikelen is uiteraard wel toegestaan, bijvoorbeeld door middel van de deelknoppen.
 2. Alle samenwerkacties en gastblogs vallen ook onder de auteursrechtelijke bescherming en zijn met volledige toestemming van de auteur van de betreffende gastblog geplaatst op Tikje Anders.

Gebruikersregels:

 1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker om de inhoud van deze disclaimer te lezen.
 2. Deze disclaimer kan in de loop der tijd zonder vooraf gedane mededeling worden bijgewerkt en aangepast.

Contact:

Vragen, feedback en problemen betreffende de blog Tikje Anders kunnen via het contactformulier op deze site worden gemeld aan Debby. Er volgt zo snel mogelijk een reactie.

Deze disclaimer is het laatst bijgewerkt op 4-4-2021.